friendship meaning in tamil

friendship meaning in tamil

ஒருவனோடு ஒருவன் நட்புக் கொள்வதற்கு அருகருகே இருப்பதோ, நெருங்கிப் பழகுவதோ வேண்டியதில்ல. this will be translated to அறுநூற்றிஐம்பத்தியைந்து The maximum number allowed is 9999 (nearly ten thousand). புனையினும் புல்லென்னும் நட்பு. Meaning of Friendship. In stable mind, << நகுதற் பொருட்டன்று நட்டல் மிகுதிக்கண் அன்பால் மனமும் மலரப் பழகுவதே நட்பு. If you spot an error, please report it using the Edit button located next to each translation within the search results. தன்னை உயர்வாக காட்டும் நட்பு நிலைக்காது. நட்பிற்கு வீற்றிருக்கை யாதெனின் கொட்பின்றி மேற்செனறு இடித்தற் பொருட்டு. ஒல்லும்வாய் ஊன்றும் நிலை. Though friends may praise one another saying, "He is so intimate with us, and we so much (with him)"; (still) such friendship will appear mean. அல்லல் உழப்பதாம் நட்பு. பார்க்கும்போது மனம் மகிழாமல், முகம் மட்டுமே மலரப் பழகுவது நட்பு அன்று. பலர் முன்னே ஆடை நழுவும்போது உடனே சென்று உதவும் கை போல, நண்பனுக்குத் துன்பம் வந்த போது உடனே சென்று போக்குவதே நட்பு. பழகப் பழக நற்பண்பு உடையவரின் நட்பு இன்பம் தருதல், நூலின் நற்பொருள் கற்கக் கற்க மேன்மேலும் இன்பம் தருதலைப் போன்றதாகும். Transliteration(Tamil to English): azhivi navainheekki aaRuyththu azhivin-kaN படிக்கும் பொழுதெல்லாம் வளர்க்கும் நூலின் தன்மைப்போல் பழகும் பொழுதெல்லாம் வளர்க்கும் பண்புடையவர்களின் தொடர்பு. nakudhaR poruttandru nattal mikudhikkaN 1. அறிவுடையவரின் நட்பு பிறை நிறைந்து வருதல் போன்ற தன்மையுடையது, அறிவில்லாதவரின் நட்பு முழுமதி தேய்ந்து பின் செல்லுதல் போன்ற தன்மையுடையன. Friendship from ruin saves, in way of virtue keeps; In troublous time, it weeps with him who weeps. For Tamil to English translation, you have several options to enter Tamil words நட்புச் செய்வதற்குத் தொடர்பும் பழக்கமும் வேண்டியதில்லை, ஒத்த உணர்ச்சியே நட்பு ஏற்படுத்துவதற்கு வேண்டிய உரிமையைக் கொடுக்கும். pinneera paedhaiyaar natpu. paNpudai yaaLar thodarpu. நிறைவளர்க்கும் குணம் பொருந்தியவர் நட்பு நிறைமதியாய் வளரும், பின்பு தேய்வது போலவே பேதையார் நட்பு தேயும். பிறை, நாளும் வளர்வதுபோல, அறிவுடையார் நட்பு வளரும்; முழு நிலவு தேய்வது போலப் பேதைகளின் நட்பு தேயும். Skip to the content. முகம் மட்டும் மலரும் படியா நட்பு செய்வது நட்பு அன்று, நெஞ்சமும் மலரும் படியாக உள்ளன்பு கொண்டு நட்பு செய்வதே நட்பு ஆகும். முகம் மலர பழகும் நட்பு நட்பு இல்லை. Find more Tamil words at wordhippo.com! Like learning, the friendship of the noble, the more it is cultivated, the more delightful does it become. பார்த்து பழகுதல் இல்லை என்றாலும் உணர்ச்சிதான் நட்பை தொடரச் செய்யும். Friendship from ruin saves, in way of virtue keeps; What guards are there so difficult to break through by the efforts (of one's foes) ? 1. natpiRku veetrirukkai yaadhenin kotpindri To convert numbers to Tamil words, enter the number in the search box above and click 'SEARCH'. In troublous time, it weeps with him who weeps. in the search box above. Browsing page 1 of 1 இவர் என்னைவிட சிறியவர், இவர் இப்படி ஒரு உறவுக்காரர் என்று சொல்லும் பொழுது சிறுமைப்படும் நட்பு. While you type English letters phonetically, and hit the space bar, these will be automatically converted into Tamil letters. மேலும் விவரமறிய வலைத்தளத்தின் உரிமை இணைப்பை சென்று பார்வையிடவும். Mean is the friendship that men blazon forth, udukkai izhandhavan kaipoala aangae puNarchchi pazhakudhal vaeNdaa uNarchchidhaan 'Tis the unison of feeling friends unites of kindred mind. நட்புக்கு சிறந்த நிலை எது என்றால், எப்போதும் வேறுபடுதல் இல்லாமல், முடியும் போதெல்லாம் உதவி செய்து தாங்கும் நிலையாகும். உதவி கேட்காமலேயே தானாக முன்வந்து செயல்படும் நட்பே நட்பிற்கு இலக்கணம். பண்புடை யாளர் தொடர்பு. For Tamil to English translation, you have several options to enter Tamil words in the search box above. அதுபோலவே, செயல்படுவதற்கும் பாதுகாப்பானது இல்லை. Story first published: Sunday, August 7, 2016, 16:01 [IST] அதைச் சம்பாதித்து விட்டால் பிறர் புக முடியாதபடி நம்மைக் காப்பதற்கு அரிய பொருள் வேறு எவை உண்டு?. நவில்தொறும் நூல்நயம் போலும் பயில்தொறும் Couplet Explanation: (True) friendship turns aside from evil (ways) makes (him) walk in the (good) way, and, in case of loss if shares his sorrow (with him). பின்னீர பேதையார் நட்பு. Forever Friendship Quotes In Tamil, Tamil Quotes About Best Friendship Forever, True Friends Forever Quotes And Saying With Eye Catching Pictures. The friendship of the wise waxes like the new moon; (but) that of fools wanes like the full moon. paartha naal muthal intha ayul kalam mudiyum varaiyilum natpu enbathu oru pirika mudiyatha pinapaaga irukum oru kaalamum aliyaamal. The first Sunday of August is Friendship Day. Tamil Translations of Friendship. நிறைநீர நீரவர் கேண்மை பிறைமதிப் இருவரது எண்ணமும் ஒத்திருந்தால் அதுவே நட்பு என்னும் தோழமையைக் கொடுக்கும்.

Rode Condenser Mic, Birch Sawfly Larvae, What Lies Below The Surface Ac Odyssey, Traditional British Names Girl, Oregano In Creole, Criticism Of Conflict Theory, Shenmue 1 System Requirements, Dr Bernstein Diabetes Recipes,

Website:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Font Resize
Contrast